పారుపల్లి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పారుపల్లి పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందువలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో ఉన్న పేజీలు:

పారుపల్లి పేరుతో ఉన్న గ్రామాలు:


పారుపల్లి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.