మంగళవారము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


మంగళవారం ఖచ్చితంగా చేయవలసిన పనులు ..చేయకూడని పనులు లేదా జయవారము (Tuesday) అనేది వారములో మూడవ రోజు. ఇది సోమవారమునకు, బుధవారమునకు మధ్యలో ఉంటుంది.


మంగళవారం ఖచ్చితంగా చేయవలసిన పనులు ..చేయకూడని పనులు https://www.youtube.com/watch?v=XO7tRwn1U-o