మూస:కాపీహక్కు సమస్యకోర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Note: Do not use this template directly. If you suspect that a page infringes on a copyright, remove the copied text and insert{{Copyvio}}.

నకలుహక్కులు సమస్య పరిశీలన </font-size>

ఈ పేజీలో తొలగించినవివరాన్ని నిర్వాహకులు పరిష్కరించినదాక తిరిగి చేర్చకండి లేక మార్పులు చేయకండి.

మీరు ఈ పేజీకి నకలుహక్కుల సమస్య వుందని గుర్తిస్తే ఈ పెట్టె అడుగునవున్న సూచనలు పాటించండి.

ఈ పేజీలోని పాత వివరమునకు నకలుహక్కుల సమస్య వుండవచ్చని గుర్తించడమైనది. copyright ఈ క్రిందఇవ్వబడిన వనరుల నకలు లేక వాటినుండి మార్చినదని, సమస్యవ్యాసాల జాబితాలో చేర్చడమైనది Wikipedia:Copyright problems:

{{{url}}}
 

పేజీలోని పాఠ్యం యొక్క నకలుహక్కుల స్థితి స్పష్టతపరచకపోతే , దానిని సమస్యల జాబితాలో చేర్చిన ఒక వారంలో తొలగించబడుతుంది.
తాత్కాలికంగా, మూల వివరంpage history లో చూడండి.

మీరు సమస్యపరిష్కారానికి సహాయం చేయగలరా?
  మీరే ఈ పాఠ్యానికి హక్కు దారు అయితే, మీరు వికీపీడియాలో వాడుటకు అనువైన షరతుల లైసెన్స్ వాడి విడుదలచేయవచ్చు. "Show" నొక్కండి మరిన్ని వివరాలకు.
 1. You must permit the use of your material under the terms of the Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) and the GNU Free Documentation License (GFDL) (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts).
 2. Explain your intent to license the content on this article's discussion page
 3. To confirm your permission, you can either display a notice to this effect at the site of original publication or send an e-mail from an address associated with the original publication to permissions-en at wikimedia dot org or a postal letter to the Wikimedia Foundation. These messages must explicitly permit use under CC-BY-SA and the GFDL. See Wikipedia:Donating copyrighted materials.
 4. Note that articles on Wikipedia must be written from a neutral point of view and must be verifiable in published third-party sources; consider whether, copyright issues aside, your text is appropriate for inclusion in Wikipedia.
 To demonstrate that this text is in the public domain, or is already under a license suitable for Wikipedia, click "Show".
Explain this on this article's discussion page, with reference to evidence. Wikipedia:Public domain and Wikipedia:Compatibly licensed may assist in determining the status.
 Otherwise, you may write a new article without copyright-infringing material. Click "Show" to read where and how.

Your rewrite should be placed on this page, where it will be available for an administrator or clerk to review it at the end of the listing period. Follow this link to create the temporary subpage.

 • Simply modifying copyrighted text is not sufficient to avoid copyright infringement—if the original copyright violation cannot be cleanly removed or the article reverted to a prior version, it is best to write the article from scratch. (See Wikipedia:Close paraphrasing.)
 • For license compliance, any content used from the original article must be properly attributed; if you use content from the original, please leave a note at the top of your rewrite saying as much. You may duplicate non-infringing text that you had contributed yourself.
 • It is always a good idea, if rewriting, to identify the point where the copyrighted content was imported to Wikipedia and to check to make sure that the contributor did not add content imported from other sources. When closing investigations, clerks and administrators may find other copyright problems than the one identified. If this material is in the proposed rewrite and cannot be easily removed, the rewrite may not be usable.
State that you have created a rewrite on this article's discussion page.
About importing text to Wikipedia
 • Posting copyrighted material without the express permission of the copyright holder is unlawful and against Wikipedia policy.
 • If you have express permission, this must be verified either by explicit release at the source or by e-mail or letter to the Wikimedia Foundation. See Wikipedia:Declaration of consent for all enquiries.
 • Policy requires that we block those who repeatedly post copyrighted material without express permission.
Instructions for filing

If you have tagged the article for investigation, please complete the following steps:

 • Add the following to the bottom of Wikipedia:Copyright_problems/2024_జూన్_17
  * {{subst:article-cv|:మూస:కాపీహక్కు సమస్యకోర్}} from {{{url}}}. ~~~~
 • Place this notice on the talk page of the contributor of the copyrighted material:
  {{subst:Nothanks-web|pg=మూస:కాపీహక్కు సమస్యకోర్|url={{{url}}}}} ~~~~
 • To blank a section instead of an entire article, add the template to the beginning of the section and </div> at the end of the portion you intend to blank.