వర్గం:దశావతారములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మోహిని ని ఆవతారంగా పరిగణించటం ఇక్కడే చూసేను! ఆఖరి ఆంశంగా శ్రీకృష్ణుడు అనేసి ఊరుకోకుండా కృష్ణావతారం అంటే కొంత అనుగుణ్యత (consistency) వస్తుంది.