వికీపీడియా చర్చ:వికీప్రాజెక్టు/ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


ప్రాజెక్టు పరిధి లక్ష్యాలు[మార్చు]

చురుకుగా ప్రాజెక్టుకొరకు పనిచేసే సభ్యుల తక్కువ కనుక ప్రాజెక్టు 2019 దశ పరిధి రాష్ట్రం, జిల్లా స్థాయి వరకు వుండాలి. నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఏకరూపత, నాణ్యత సాధించలేకపోయాము కాబట్టి.--అర్జున (చర్చ) 05:51, 4 ఏప్రిల్ 2019 (UTC)

@User:Chaduvariగారి ఫోన్ చర్చ ప్రకారం, గెలిచినవారి వివరాలు, ఆయా నియోజక వర్గాలలో చేర్చటం పరిధిలో వుండాలి. నియోజకవర్గాల వ్యాసాలను ఏకరూపత సాధించటం ప్రస్తుత దశకి వదిలేయవచ్చు. --అర్జున (చర్చ) 12:14, 4 ఏప్రిల్ 2019 (UTC)

జిల్లా స్థాయి శాసనసభ ఫలితాల పటములు[మార్చు]

జిల్లా స్థాయి శాసనసభ ఫలితాల పటములు వివరమైన వ్యాసము వున్నప్పుడే ఉపయోగంగా వుంటాయి. వైకాప రికార్డు స్థాయిలో గెలిచినందున, చాలా జిల్లాలకు ఒకటే రంగుగా వుంటుంది. అవసరమైతే పటము కొరకు నన్ను సంప్రదించండి. --అర్జున (చర్చ) 11:45, 10 జూన్ 2019 (UTC)

నియోజకవర్గాల మూసలు[మార్చు]

{{Infobox constituency}} కు బదులుగా {{Infobox Lok Sabha constituency}} లేక {{Infobox Vidhan Sabha constituency}} వాడితే మన భారత లోకసభ ఎన్నికల ఫలితాలను చేర్చటానికి వీలవుతుంది.--అర్జున (చర్చ) 06:23, 11 జూన్ 2019 (UTC)

ఆంగ్లంలోని మూసలు కూడా సరిగా నిర్మించలేదు. కావున పై ప్రతిపాదన విరమించడమైనది.--అర్జున (చర్చ) 06:36, 11 జూన్ 2019 (UTC)

అర్జున సమీక్ష[మార్చు]

ప్రాజెక్టు బలాలు[మార్చు]

  1. సమగ్రంగా ఎన్నికలు మరియు సంబంధిత పేజీల నాణ్యతకు తొలిసారిగా ప్రాజెక్టురూపంలో కృషి
  2. అవసరమైన తెలుగు పటాలు చేర్చగలగటం
  3. ఆంగ్ల వికీతో వివరాలు, పటాలు పంచుకోవటం, వ్యాసం మెరుగుపరచటం

ప్రాజెక్టులో మెరుగుపరచవీలున్నవి[మార్చు]

  1. ఇద్దరు మాత్రమే చాలా కృషి చేయగా మిగతా సభ్యులు స్వల్పంగా కృషి చేశారు. కావున సమగ్రంగా అనుబంధ వ్యాసాలు తాజాపరచబడలేదు.
  2. చాలామందికి ఆసక్తిగల అంశం ఐనా, ఇతర పనుల ప్రాధాన్యతలవలనో యేమో ఎక్కువమంది పాల్గొనలేదు.

--అర్జున (చర్చ) 04:49, 5 జూలై 2019 (UTC)