ఆంగ్ల అక్షరమాల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంగ్ల అక్షరమాల

ఆధునిక ఆంగ్ల భాష లోని అక్షరమాల 26 అక్షరాలను కలిగి ఉన్న ఒక లాటిన్ అక్షరమాల - ISO ప్రాథమిక లాటిన్ అక్షరమాలలో అవే అక్షరాలు కనిపిస్తాయి.

పెద్ద బడి ఆకృతులు (అలాగే వీటిని పెద్ద బడి అక్షరాలు లేదా క్యాపిటల్ లెటర్స్ అని కూడా అంటారు)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
హ్రస్వ ఆకృతులు (అలాగే వీటిని చిన్న బడి అక్షరాలు లేదా స్మాల్ లెటర్స్ అని కూడా అంటారు)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ముద్రించిన అక్షరాల యొక్క కచ్చితమైన ఆకృతి టైప్ఫేస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. చేతితో రాసిన అక్షరాల ఆకారమును, ముఖ్యంగా కలిపిరాతలను ప్రామాణిక ముద్రిత రూపం నుండి వేరు చేయవచ్చు