ఆంధ్ర ప్రదేశ్ షెడ్యూల్డు కులాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

షెడ్యూల్డు కులాలు అనగా ---- ఈ విభాగంలోని కులాల వాళ్ళను అంటరానివాళ్ళుగా ఒకప్పుడు భావించేవారు, తక్కువ జాతి వాళ్ళు అనే కారణంతో కొంతమందిని అంటుకోక పోవడం, గుళ్ళలోకి రానీయకపోవడం, బావి లేదా చెరువు నీళ్ళు తెచ్చుకోనీయకపోవడం, వేరే కప్పు ల్లో కాఫీ లివ్వటం, లాంటి దురాచారాలు పాటించేవారు. ప్రస్తుతము వీరిని దళితులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎస్సీల్లో చేర్చడానికి రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉండవలసిన అర్హత- ‘సాంప్రదాయ అంటరానితనం వల్ల ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా అత్యంత సాంఘిక, ఆర్థిక వెనుకబాటుతనానికి గురికావడం. ప్రసుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ షెడ్యూల్డు కులాల జాబితాలో 61 కులాలున్నాయి:ఒక్కోకులానికి సంప్రదాయకంగా ఒక్కో వృత్తి ఉంది:ఎస్సీలను బీసీల మాదిరిగానే 4 భాగాలుగా ఎ, బి, సి, డి గ్రూపులుగా విభజిస్తూ 1997 జూన్‌లో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు నెం.68, 69లను విడుదలయ్యాయి.మాల మహానాడు సుప్రీం కోర్టులో సవాలు చేయగా, 2004 నవంబరు 5న వర్గీకరణ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారంలేదనీ, ఈ చర్య పార్లమెంట్‌లో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదంతోనే సాధ్యమనీ ప్రకటిస్తూ జి.ఒ.ను రద్దు చేసింది.

 1. ఆది ఆంధ్ర
 2. ఆదిద్రావిడ
 3. అనాముక
 4. అరెమాల -
 5. అరుంధతీయ -తోలుపని
 6. అరవమాల
 7. బారికి -గ్రామ కాపరి, బోయీ
 8. బావురి -బుట్టలతయారీ.
 9. బేడజంగం, బుడగ జంగం
 10. బైండ్ల -మాదిగల పౌరోహిత్యం, మైసమ్మ మారెమ్మలను మేల్కొల్పటం
 11. బ్యాగరి, బ్యాగర -కాటికాపరి, నేతపని
 12. చాచాతి -పండ్లు పూలు అమ్మటం, పాకీపని
 13. .చలవాది -గ్రామకాపరి, డోలువాయించటం
 14. చమర్, మోచి ముచ్చి, చమర్ రవిదాస్, చమర్ రోహిదాస్ -తోలుపని
 15. చంభర్ -తోలుపని
 16. ఛండాల -
 17. డక్కలి, డొక్కలవారు -మాదిగల వంశవృక్షాలు కథాగానం చేయటం, తోలుపని
 18. దండాసి -గ్రామకాపరి
 19. ధోర్ -తోలుపని
 20. దోమ్, దొంబర, పైడి, పానో -నేతపని, సంగీతం, డోలు, గూలకాపరి పని
 21. ఎల్లమ్మవారు, యెల్లమ్మవాండ్లు
 22. దూసి, హడ్డి, రెల్లి, చాచండి -పండ్లు పూలు అమ్మటం, పాకీపని
 23. గొడగాలి, గొడగుల -బుట్టలతయారీ
 24. గొడారి _తోలుపని
 25. గోసంగి -తోలుపని, మాదిగల కథలు చెప్పటం
 26. హొలయ -నేతపని
 27. హొలేయదాసరి -పౌరోహిత్యం
 28. జగ్గలి -తోలుపని
 29. జాంభవులు -తోలుపని
 30. కొలుపులవాండ్లు, పంబడ, పంబండ, పంబల -సోదె చెప్పటం, నాట్యం, మేళం, ఎల్లమ్మ, ముత్యాలమ్మలను మేల్కొల్పటం
 31. మదాసికురువ, మదారికురువ -గొర్రెలకాపరులు
 32. మాదిగ
 33. మాదిగదాసు, మాదిగమస్తు -వడ్రంగిపని
 34. మహర్ -నేతపని
 35. మాల - వెట్టివాడు(గ్రామమునందు దినబత్తెము లేక వెట్టిపని లేక వెట్టిచాకిరి చేయువాడు), గ్రామకాపరి, వ్యవసాయకూలి,
 36. మాలదాసరి
 37. మాలదాసు -పౌరోహిత్యం
 38. మాలహన్నాయి -దిమ్మర్రులు
 39. మాలజంగం -పౌరోహిత్యం
 40. మాలమస్తి -దొమ్మరి విద్య, వడ్రంగం
 41. మాలసాలె, నేతకాని -నేతపని
 42. మాలసన్యాసి -భిక్షాటన
 43. మాంగ్ -పాములు పట్టటం, డోలువాయించటం
 44. మాంగ్ గరోడి -గేదెలకుక్షౌరం చేయటం, చాపలు తయారీ
 45. మన్నె -వ్యవసాయకూలి
 46. మష్తి
 47. మాతంగి -పాటలుపాడుతూ బిక్షాటన
 48. మెహ్తార్ -పాకీపని
 49. మిత్తుల అయ్యవారు -మాలమాదిగల పురోహితులు
 50. ముండల -నేతపని
 51. పాకి, మోటి, తోటి
 52. (ఈ నంబరుగల కులం 2002 లో తొలగించబడింది)
 53. పామిడి -నేతపని
 54. పంచమ, పెరయ
 55. రెల్లి -పండ్లు పూలు అమ్మటం, పాకీపని
 56. సమగర -తోలుపని
 57. సంబాస్ -బొందలు తవ్వటం, రండోలువాయించటం
 58. సప్ర -పండ్లు పూలు అమ్మటం, పాకీపని
 59. సిందోళ్ళు, చిందోళ్ళు -నాటకాలు, నాట్యం, పడుపువృత్తి
 60. యాతాట
 61. వల్లువన్

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]