ఉల్బధారులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉల్బధారులు
Temporal range: Carboniferous (Middle Mississippian) to Recent
Tortoise-Hatchling.jpg
A baby tortoise emerges from an amniotic egg.
Scientific classification
Kingdom
Phylum
Subphylum
Infraphylum
Superclass
(unranked)
ఉల్బధారులు

Haeckel, 1866
Living subgroups

See text

ఉల్బధారులు (లాటిన్ : ఆమ్నియోటా: Amniota) పిండాభివృద్ధిలో ఉల్బం ఏర్పడే సకశేరుకాలు. ఉదాహరణ: సరీసృపాలు, పక్షులు.

వర్గీకరణ[మార్చు]

అండం నిర్మాణం[మార్చు]

ఉల్బధారుల అండము నిర్మాణం
1. Eggshell
2. వెలుపలి పొర
3. లోపలి పొర
4. శ్వేతకరజ్జువు
5. వెలుపలి శ్వేతక పొర
6. మధ్య శ్వేతక పొర
7. పీతక త్వచము
8. Nucleus of Pander
9. Germinal disk (blastoderm)
10. పచ్చ సొన
11. తెల్ల సొన
12. లోపలి శ్వేతక పొర
13. శ్వేతకరజ్జువు
14. Air cell
15. అవభాసిని