ఏకదళబీజాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏకదళబీజాలు
Hemerocallis flower, with three flower parts in each whorl
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
(unranked):
ఏకదళబీజాలు
orders

about 10; see text

అబ్బురపు వేరు వ్యవస్థ, సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం, త్రిభాగయుత పుష్పాలు, విత్తనంలో ఒకే బీజదళం ఉండటం ఏకదళబీజాల (Monocotyledons) ముఖ్య లక్షణాలు. పరిపత్రం లక్షణానికి, అండాశయం స్థానానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ వీటిని ఏడు శ్రేణులుగా వర్గీకరించారు.

కుటుంబాలు[మార్చు]

ఏకదళబీజాలలోని కొన్ని ముఖ్యమైన కుటుంబాలు :