క్రమము (జీవశాస్త్రం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
The hierarchy of scientific classification

క్రమము (ఆంగ్లం Order) జీవుల శాస్త్రీయ వర్గీకరణలో ఒక ర్యాంకు. ఈ వర్గీకరణలో విభాగం, కుటుంబం అనే ర్యాంకుల మధ్య క్రమము వస్తుంది. కొన్ని కుటుంబాలు కలిపి ఒక క్రమములో ఉంటాయి.

భాషా విశేషాలు

[మార్చు]
Title page of the 1758 edition of Linnaeus's Systema Naturæ


కొన్ని ముఖ్యమైన క్రమాలు

[మార్చు]
 1. ఆస్టరేలిస్ (Asterales)
 2. ఎబనేలిస్ (Ebenales)
 3. ఎరికేలిస్ (Ericales)
 4. కుకుర్బిటేలిస్ (Cucurbitales)
 5. జిరానియేలిస్ (Geraniales)
 6. జింజిబరేలిస్ (Zingiberales)
 7. జెన్షియనేలిస్ (Gentianales)
 8. పైపరేలిస్ (Piperales)
 9. ఫాబేలిస్ (Fabales)
 10. బ్రాసికేలిస్ (Brassicales)
 11. మాల్వేలిస్ (Malvales)
 12. మిర్టేలిస్ (Mirtales)
 13. లామియేలిస్ (Lamiales)
 14. సపిండేలిస్ (Sapindales)
 15. సొలనేలిస్ (Solanales)

మూలాలు

[మార్చు]
 • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.