నంది ఉత్తమ సినిమా పుస్తకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నంది ఉత్తమ సినిమాపుస్తకాలు గెలిచినవారు:

నాటి 101 చిత్రాలు
సంవత్సరం రచయిత పుస్తకం
2007 కాంతారావు అనగనగా ఒక రాకుమారుడు
2006 ఎస్. వి. రామారావు నాటి 101 చిత్రాలు
2005
2004
2003
2002 బులెమోని వెంకటేశ్వర్లు తెలుగు సినిమా వైతాళికులు
2001
2000
1999 ఎస్. వి. రామారావు తెలుగు తెర
1998
1997 బులెమోని వెంకటేశ్వర్లు తెలుగు సినిమా చరిత్ర
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953