సభ్యుల హక్కుల మేనేజిమెంటు

Jump to navigation Jump to search
సభ్యుల సమూహాలను మేనేజి చెయ్యండి  
వాడుకరి గుంపులను చూడడంవాడుకరి Pavan santhosh.s గుంపులను చూస్తున్నారు (చర్చ | రచనలు)

సభ్యులు: నిర్వాహకులు

సంభావిత సభ్యులు: ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు

వాడుకరుల హక్కుల మార్పుల చిట్టా

  • 00:50, 10 మే 2015 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Pavan santhosh.s గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని (ఏమీలేవు) నుండి నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (ఎన్నిక https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B9%E0%B0%95_%E0%B0%B9%E0%B1%8B%E0%B0%A6%E0%B0%BE_%E...)