మంచు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మంచు (Ice) కొన్ని వాయువులు, ద్రవ పదార్ధాల యొక్క ఘన రూపం. కానీ ఈ పదాన్ని ఎక్కువగా నీరు యొక్క ఘనరూపానికి ఉపయోగిస్తారు.


మంచు ఇంటి పేరుతో కొందరు వ్యక్తులు: