యూనిట్ల మార్పిడి పట్టికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పొడవు

[మార్చు]

(సెంటీమీటర్ల నుంచి అంగుళాలకి, అంగుళాల నుంచి సెంటీమీటర్లకు మార్చిన పట్టిక)

సెంటిమీటర్లు సెంటిమీటర్లు
(లేక)
అంగుళాలు
అంగుళాలు
2.54 1 0.394
5.08 2 0.787
7.62 3 1.181
10.16 4 1.575
12.70 5 1.969
15.24 6 2.362
17.78 7 2.756
20.32 8 3.150
22.86 9 3.543
25.40 10 3.937
50.80 20 7.874
76.20 30 11.811
101.60 40 15.748
127.00 50 19.685

దూరం

[మార్చు]

(కిలోమీటర్ల నుంచి మైళ్ళకు, మైళ్ల నుంచి కిలోమీటర్లకు మార్చిన పట్టిక)

కిలోమీటర్లు కిలోమీటరులు
(లేక)
మైళ్ళు
మైళ్ళు
1.609 1 0.621
3.219 2 1.243
4.828 3 1.864
6.437 4 2.485
8.047 5 3.107
9.656 6 3.728
11.265 7 4.350
12.875 8 4.971
12.875 8 4.971
14.484 9 5.592
16.093 10 6.214
32.187 20 12.427
48.280 30 18.641
64.374 40 24.855
80.467 50 31.069

వైశాల్యం

[మార్చు]

(హెక్టార్ల నుంచి ఎకరాలకు, ఎకరాలనుంచి హెక్టార్లకు మార్చిన పట్టిక)

హెక్టార్లు హెక్టార్లు
(లేక)
ఎకరాలు
ఎకరాలు
0.405 1 2.471
0.809 2 4.942
1.214 3 7.413
1.619 4 9.884
2.023 5 12.355
2.428 6 14.826
2.833 7 17.297
3.327 8 19.769
3.642 9 22.240
4.047 10 24.711
8.094 20 49.421
12.140 30 74.132
16.187 40 98.842
20.234 50 123.553

ద్రవ్యం (బరువు) -1

[మార్చు]

(కిలోగ్రాం నుంచి పౌండ్లుకు, పౌండ్లునుంచి కిలోగ్రాంలకు మార్చిన పట్టిక )

కిలోగ్రాములు కిలోగ్రాములు
(లేక)
పౌండ్లు
పౌండ్లు
0.454 1 2.205
0.907 2 4.409
1.361 3 6.614
1.814 4 8.819
2.268 5 11.023
2.722 6 13.228
3.175 7 15.432
3.629 8 17.637
4.082 9 19.842
4.536 10 22.046
9.072 20 44.092
13.608 30 66.139
18.144 40 88.185
22.680 50 110.231

ద్రవ్యం (బరువు) -2

[మార్చు]

(మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి టన్నులకు, టన్నులనుంచి మెట్రిక్ టన్నులకు మార్చిన పట్టిక)

మెట్రిక్ టన్నులు మెట్రిక్ టన్నులు
(లేక)
టన్నులు
టన్నులు
1.016 1 0.984
2.032 2 1.968
3.048 3 2.953
4.064 4 3.937
5.080 5 4.921
6.096 6 5.905
7.112 7 6.889
8.128 8 7.874
9.144 9 8.858
10.161 10 9.842
20.321 20 19.684
30.481 30 29.526
40.642 40 39.368
50.802 50 49.210

మూలాలు

[మార్చు]