వర్గం:కేలండర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కేలండర్, కాలము, దినం, వారము, నెల, సంవత్సరం తగురీతిలో కూర్చబడి తయారుచేయబడిన మార్గదర్శకపు పట్టిక.