వాడుకరి:Pranayraj1985/మొలకల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
క్రమ సంఖ్య ప్రారంభించిన మొలక వ్యాసం రాసిన తేదీ, సమయం రాసినప్పటికి

వ్యాస పరిమాణం

16.01.2020

నాటికి వ్యాస పరిమాణం

విస్తరించిన పిదప

వ్యాస పరిమాణం

మొలక స్థాయి

దాటింపబడినదా?

1 కాష్మోరా 2016-09-12 12:47 86 247 (అయోమయ నివృత్తి)
2 1793 2015-07-20 18:02 935 935 16,589  Yes
3 1796 2015-07-20 17:52 928 1,106 13,626  Yes
4 1784 2015-09-29 12:34 1,116 1,109 13,933  Yes
5 1662 2015-06-16 15:43 922 1,110 22,274  Yes
6 1623 2015-06-16 15:42 922 1,111 18,592  Yes
7 1703 2015-07-12 14:15 920 1,162 11,982  Yes
8 1704 2015-07-15 14:31 917 1,163 15,003  Yes
9 1657 2016-04-01 10:24 952 1,170 19,784  Yes
10 1746 2015-07-15 14:34 1,178 1,178 11,220  Yes
11 1475 2016-02-18 06:14 1,234 1,234 6,927  Yes
12 1486 2016-02-18 06:05 1,246 1,246 6,446  Yes
13 1769 2015-08-12 18:45 1,082 1,260 14,589  Yes
14 1773 2015-06-18 19:05 922 1,281 13,470  Yes
15 1777 2015-06-30 20:27 949 1,284 29,880  Yes
16 1534 2016-02-18 06:07 1,284 1,284 10,334  Yes
17 1795 2015-07-20 18:05 935 1,333 21,943  Yes
18 వ్యాధినిరోధక టీకాలు వేయించాల్సిన నిర్ణీత సమయాలు 2014-01-04 09:43 171 1,519 4,014  Yes
19 1790 2015-07-20 18:04 935 1,646 15,379  Yes
20 బొడ్డుగూడెం (మోత్కూర్) 2014-06-24 08:22 2,917 312 10,748  Yes
21 రంగస్థల రచయితల జాబితా 2013-04-18 09:51 1,732 2,000 35,034  Yes
22 మాధవి. ఒ 2013-05-14 13:17 1,659 1,979 3,823  Yes
23 రంగస్థల దర్శకుల జాబితా 2013-05-20 11:12 1,446 1,695 24,216  Yes
24 సాత్త్వికాభినయం 2014-02-04 15:47 80 1,874 3,262  Yes
25 భక్త ప్రహ్లాద (నాటకం) 2014-07-06 18:40 1,739 1,865 5,410  Yes
26 పాతాళ భైరవి (నాటకం) 2014-07-06 18:41 1,900 1,912 5,093  Yes
27 వీరమాచనేని సరోజిని 2017-04-27 01:17 135 1,885 7,540  Yes
28 డిండీ నది 2018-09-01 16:38 101 853 డిండి నది వ్యాసానికి దారిమార్పు చేశాను