రంగస్థల రచయితల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు నాటకరంగానికి మూలమైన నాటకాలను రచించేవారు రంగస్థల రచయితలు :