వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెవికీ-ఐఐఐటి/నమూనా వ్యాసాలు/కాంచనమాల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కాంచనమాల
రకముషాడవ
ఆరోహణS R₁ G₃ M₂ P N₁ 
అవరోహణ N₁ P M₂ G₃ R₁ S
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

కాంచనమాల రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 49వ మేళకర్త ధవళాంబరి జన్యము.

ఈ రాగంలో ఆరు స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని షాడవ రాగం అంటారు.

రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

దస్త్రం:Kaanchana mala kb2wiki.png
కాంచనమాల C వద్ద షడ్జమంతో
  • ఆరోహణ : S R₁ G₃ M₂ P N₁ 
  • అవరోహణ :  N₁ P M₂ G₃ R₁ S

ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జము, శుద్ధ రిషభం, అంతర గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, పంచమం, శుద్ధ నిషాదం, స్వరాలు, అవరోహణంలో శుద్ధ నిషాదం, పంచమం, ప్రతి మధ్యమం, అంతర గాంధారం, శుద్ధ రిషభం, షడ్జము స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు[మార్చు]

పోలిన రాగాలు[మార్చు]

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.

మూలాలు[మార్చు]

  • రాగ ప్రవాహం - దండపాణి, పట్టమ్మాళ్ [[1]]
  1. http://musicresearchlibrary.net/omeka/items/show/517