తాళదశ ప్రాణములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తాళదశ ప్రాణములు 1. కాలము 2. మార్గము 3. క్రియ 4. అంగము 5. గ్రహము 6. జాతి 7. కళ 8. లయ 9. గతి 10. ప్రస్తారము

మూలాలు[మార్చు]