సభాసప్తాంగాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. మంత్రం
  2. ఔషధం
  3. ఇంద్రజాలం
  4. సామం
  5. దానం
  6. భేదం
  7. దండం


వీటిలో చివరి నాలుగింటిని చతురోపాయాలంటారు.