నవలక్షణాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గురువుకుండవలసిన తొమ్మిది లక్షణాలు:

  1. శుచి
  2. వాచస్వి
  3. వర్చస్వి
  4. ధృతం
  5. స్మృతిమాన్
  6. కృతి
  7. నమ్రత
  8. ఉత్సాహి
  9. జిజ్ఞాసి