పంచయజ్ఞాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. వేదపఠనం
  2. వైశ్వదేవం
  3. అతిథిపూజ
  4. పితృతర్పణం
  5. భూతబలి