పంచభుజి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పంచభుజి (Pentagon) అనేది ఐదు భుజాలు గల రేఖాగణిత ఆకారం. ఒక పంచభుజి లోని ఐదు కోణాల మొత్తం 3x180 = 540 డిగ్రీలు లేదా "3పై" రేడియనులు.

పంచభుజి
సాధారణ పెంటగాన్ నిర్మాణం


రేఖా గణితం - బహుభుజిలు
త్రిభుజంచతుర్భుజిపంచభుజిషడ్భుజిసప్తభుజిఅష్టభుజినవభుజిదశభుజిఏకాదశభుజిDodecagonTriskaidecagonPentadecagonHexadecagonHeptadecagonEnneadecagonIcosagonChiliagonMyriagon
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పంచభుజి&oldid=3599269" నుండి వెలికితీశారు