సప్త సముద్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సప్త సముద్రాలు అనగా ఏడు సముద్రాలు అని అర్థము. కానీ పురాణాల ప్రకారం అవి నీరుతో నిండి ఉన్నవి అని కాదు అవి.[1]

సప్తసముద్రాలు

[మార్చు]
 1. లవణ (ఉప్పు) సముద్రము
 2. ఇక్షు (చెరకు) సముద్రము
 3. సురా (మద్యం/ కల్లు) సముద్రము
 4. సర్పి (ఘృతం/ నెయ్యి) సముద్రము
 5. క్షీర (పాల) సముద్రము
 6. దధి (పెరుగు) సముద్రము
 7. నీరు (మంచినీటి) సముద్రము

వాటి పరిమాణాలు[2]

[మార్చు]
 1.  లవణ సముద్రం 1 లక్షయోజనాలు. .
 2.  ఇక్షు సముద్రం 2 లక్షల యోజనాలు.
 3.  సుర సముద్రం 4 లక్షల యోజనాలు.
 4.  ఘృత సముద్రం 8 లక్షల యోజనాలు.
 5.  క్షీర సముద్రం 16 లక్షల యోజనాలు.
 6.  దధి సముద్రం 32 లక్షల యోజనాలు.
 7.  ఉదక సముద్రం 64 లక్షల యోజనాలు.

మూలాలు

[మార్చు]
 1. Unknown. "జంబూ ద్వీప స్వరూపం, ప్రజానికాన్ని సృష్టిచేసిన తొలి మనువు". Retrieved 2022-06-06.
 2. సాంబశివరావు, శ్రీ ఊలపల్లి. "సప్త సముద్రాలు : అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : వివరణలు : పోతన తెలుగు భాగవతము". telugubhagavatam.org. Retrieved 2022-06-06.