అష్టమంగళాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సింహం
  2. వృషభం = ఎద్దు
  3. నాగం = పాము
  4. కలశం
  5. వ్యచనం
  6. వైజయంతి = ధ్వజం
  7. బేరి = వాద్యవిశేషం
  8. దీపం