సప్తజలమాతృకలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నీటిలో ఉండే ఏడుగురు మాతృకలు:

  1. మత్స్య
  2. కూర్మి
  3. వరాహి
  4. దర్దురి
  5. మకరి
  6. జాలుక
  7. జంతుక