అష్టగురువులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అష్టగురువులు:

  1. అక్షరాభ్యాసం చేయించినవారు
  2. ఉపనయనంలో గాయత్రీ మంత్రము ఉపదేశించినవారు
  3. వేదాధ్యయనం చేయించినవారు
  4. శాస్త్రాభ్యాసం చేయించినవారు
  5. పురాణాదికాలను చెప్పినవారు
  6. శైవ, వైష్ణవ సంప్రదాయాలను బోధించినవారు
  7. టక్కుటమార గోకర్ణ ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలాది విద్యలు నేర్పినవారు
  8. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించినవారు