వింశతి కణాది గణములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. పిప్పళ్ళు
 2. పిప్పలి మోడి
 3. చవ్యం
 4. చిత్రమూలం
 5. శొంటి
 6. మిరియాలు
 7. ఏలకులు
 8. అజామోదం
 9. కొడిశపాల
 10. పార విత్తులు
 11. రేణుకలు
 12. జీలకర్ర
 13. గంటు భారంగి
 14. పెనువేప
 15. ఇంగువ
 16. గజ పిప్పళ్ళు
 17. ఆవాలు
 18. వాయువిడంగాలు
 19. అతివస
 20. చాగ