షోడశ మహారాజులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. గయుడు
 2. అంబరీషుడు
 3. శశిబిందుడు
 4. అంగుడు
 5. పృథుడు
 6. మరుత్తు
 7. సుహోత్రుడు
 8. పరశురాముడు
 9. శ్రీరాముడు
 10. భరతుడు
 11. దిలీపుడు
 12. శిబి
 13. రంతిదేవుడు
 14. యయాతి
 15. మాంధాత
 16. భగీరధుడు