నవరంధ్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మానవుని శరీరములోని బాహ్య రంధ్రాలు తొమ్మిది. వీటిని నవరంధ్రాలు అంటారు.

మొత్తం = 9