షట్ఛాస్త్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దిగువ చెప్పిన ఆరింటిని షట్ఛాస్త్రాలు అంటారు :

దిగువ చెప్పిన ఆరింటిని కూడా షట్ఛాశాస్త్రాలు అనే అంటారు.