అష్టలోహాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అష్టలోహాలు:

  1. బంగారు
  1. వెండి
  1. ఇత్తడి
  1. కంచు
  1. ఇనుము
  1. సత్తు
  1. తగరం
  1. ధీవరం