సప్తకులపర్వతాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • మహేంద్రపర్వతం(ఉత్తరాన ఉండే పర్వతం)
  • మలయపర్వతం(దక్షిణాన ఉండే పర్వతం)
  • సహ్యపర్వతం(సహ్యాద్రి/పశ్చిమ కనుమలు)
  • శుక్తిమంత లేదా మాల్యవంతపర్వతం
  • గంధమాదన లేదా రుక్షపర్వతం
  • వింధ్యపర్వతం
  • పారియాత్రపర్వతం