చతురంగబలాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధంలో పాల్గొనే రథ, గజ, తురగ, పదాతి దళాలను కలిపి చతురంగదళాలు లేక చతురంగబలాలు అంటారు.

రథ = రథాలు

గజ = ఏనుగులు

తురగ = గుర్రాలు

పదాతి = కాల్బలం