అష్టమదములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. భోజనం
 2. అర్థం
 3. స్త్రీ
 4. విద్య
 5. కులం
 6. రూపం
 7. ఉద్యోగం
 8. యౌవనం


 • ధనమదము
 • ధాన్యమదము
 • విద్యామదము
 • యౌవనమదము
 • కులమదము
 • సంపదమదము
 • రాజ్యమదము
 • మతమదము