అరిషడ్వర్గం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అరిషడ్వర్గం: (ఆరు అంతర్గత శత్రువులు) భారతీయ శాస్త్రాలప్రకారం మానవుడు మోక్షాన్ని సాధించేక్రమంలో తనలోని ఈ ఆరు అంతర్గత శతృవులను జయించాలి.

  1. కామం (మితిమీరిన ఏదైన కోరిక)
  1. క్రోధం (కోపం)
  1. లోభం (పిసినారితనం లేదా స్వార్ధం)
  1. మోహం(ఆకర్షణ వలన కలిగే వలపు)
  1. మదం (అహంకారం)
  1. మాత్సర్యం(ఈర్ష్య, అసూయ, మత్సరము, పగ,)