సప్తవర్షాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వర్షాలంటే భూమండలంలోని సప్తద్వీపాల్లో అతి పెద్దదైన జంబూద్వీపంలోని భాగాలు:

  1. కురు
  2. హిరణ్మయ
  3. రమ్యక
  4. ఇలావృత
  5. హరికేతుమాల
  6. భద్రాశ్వ
  7. కిన్నెర
  8. భరత

భరత వర్షంలోనే భరత ఖండం ఉంది.