నవారణ్యాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సైంధవ
  2. దండక
  3. నైమిశ
  4. కురు
  5. జాంగాల
  6. ఉత్పలావృత
  7. జంబూమార్గ
  8. పుష్కర
  9. హిమాలయ పర్వతారణ్యాలు