అష్ట అర్ఘ్యాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పెద్దలకి గౌరవపూర్వకంగాఇచ్చేపూజార్హ జలాదికాలు.

  1. పెరుగు
  2. తేనె
  3. నెయ్యి
  4. అక్షతలు
  5. గరిక
  6. నువ్వులు
  7. దర్భలు
  8. పువ్వులు