సప్తమాతృకలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సప్తమాతృకలు:

సప్త మాతృకలు - బాదామి చాళుక్యుల కాలపు శిల్పం - సా.శ..7వ శతాబ్దికి చెందినది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పురావస్తు సంగ్రహాలయం, హైదరాబాదులో భద్రపరచబడింది. (మ్యూజియం వారి సౌజన్యంతో ఫొటో తీయబడినది)
  1. బ్రాహ్మి
  2. మాహేశ్వరి
  3. కౌమారి
  4. వైష్ణవి
  5. వారాహి
  6. ఇంద్రాణి
  7. చాముండి