అష్టపాశములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అష్టపాశములు

  1. దయ
  2. జుగుప్స
  3. మోహం
  4. భయం
  5. సంశయం
  6. కులం
  7. శీలం
  8. బలం

ఈ అష్ట పాశముల ఛేత బంధీ అయిన మనిషి పశువుగా మారతాడు కనుక ఆ మనిషిని పాలించే శివుడు పశుపతి అయ్యాడా! అని ఒక సందేహం !Achalla 14:04, 7 మే 2010 (UTC) ఆచాళ్ళ