పంచకర్మలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తర్కశాస్త్రంలో:

  1. ఉక్షేపణం
  2. అవక్షేపణం
  3. అకుంచనం
  4. ప్రసారణం
  5. గమనం

వైద్యశాస్త్రంలో:

  1. వమనం
  2. రేచనం
  3. నస్యం
  4. అనునాసనం
  5. నిరూహం