అష్టభాగ్యాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అష్టభాగ్యాలు

  1. రాజ్యం
  2. భండారం (ఖజానా)
  3. సైన్యం
  4. ఏనుగులు
  5. గుర్రాలు
  6. ఛత్రం (గొడుగు)
  7. చామరం (వింజామర)
  8. ఆందోళిక (అందలం/పల్లకి/ఊయల)