చతుర్ముఖుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చతుర్ముఖుడు అనగా నాలుగు ముఖములు కలవాడు - భారత పురాణాలలో బ్రహ్మ దేవుడు.