నవధాతువులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. బంగారం
  2. వెండి
  3. ఇత్తడి
  4. సీసం
  5. రాగి
  6. తగరం
  7. ఇనుము
  8. కంచు
  9. కాంతలోహం