షట్కాలాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పగటి సమయం లోని దిగువ ఆరు కాలాలను షట్కాలాలు అంటాం:

  • ప్రాత:కాలం
  • సంగమకాలం
  • మధ్యాహ్నకాలం
  • అపరాహ్ణకాలం
  • సాయాహ్నకాలం = సాయంకాలం
  • ప్రదోషకాలం = మునిమాపు వేళ