వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 3

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వర్గాలుండగా జాబితాలెందుకు?

వ్యాసాలను ఆయా విషయాల ప్రకారం వర్గీకరిస్తున్నాము కదా? మళ్ళీ ఈ జాబితాలెందుకు? జాబితాల వలన కొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలున్నాయి.

సమాచారం
సమాచారాన్ని అందించడానికి జాబితాలు ఒక పటిష్టమైన విధానం. జాబితాలను విషయానుగుణంగా విభాగాలుగా కూర్చవచ్చును - "కాలం" లేదా "అకారాది క్రమం" లేదా "ప్రాముఖ్యత" లేదా "వర్గీకరణ". ఉదాహరణకు చూడండి దేశాల జాబితాల జాబితా, తెలుగు సినిమా 75 సంవత్సరాల హిట్‌ జాబితా
దిక్సూచి
ప్రత్యేకంగా పరిశోధన చేయనక్కర లేకుండా ఒక విషయానికి సంబంధించి వివిధ వ్యాసాలను జాబితా పేజీ ద్వారా తేలికగా చేరుకోవచ్చును. ఉదాహరణకు భారతదేశ జిల్లాల జాబితా
వ్యాసాల అభివృద్ధికి ప్రణాళిక
ఇప్పటికే ఉన్న వ్యాసాలు, ఇంకా అవుసరమైన వ్యాసాలు ఈ జాబితాలో కూర్చడం ద్వారా ఒక విషయంపై వికీని అభివృద్ధి చేయవచ్చును. ఉదాహరణకు ముఖ్యమైన తెలుగు పుస్తకాల జాబితా
అదనపు సమాచారం
జాబితాలో కేవలం వ్యాసాల పేర్లు మాత్రమే కాకుండా ఆ వ్యాసాలకు సంబంధించిన కొంత సమాచారాన్ని కూడా ఇవ్వవచ్చును. ఉదాహరణకు నవవిధ భక్తులు, భూకంపాల జాబితా

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా