వికీపీడియా:సమావేశం/హైదరాబాదు/ డిసెంబర్ 11, 2016 సమావేశం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీపీడియా నెలవారీ ముఖాముఖీ సమావేశం. సమావేశానంతరం/ముందు మినీ వికీపీడియా వర్కుషాపు ఉంటుంది.

గోల్డెన్ త్రెషోల్డ్, వేదిక గల భవన సముదాయంలో గల సరోజిని నాయుడు గారి అప్పటి నివాసం

వివరాలు[మార్చు]

చర్చించాల్సిన అంశాలు[మార్చు]

  • తెలుగు వికీపీడియా దినోత్సవం జరుపుకోవడం

సమావేశం నిర్వాహకులు[మార్చు]

  1. డా. రాజశేఖర్

నిర్వహణ సహకారం[మార్చు]

  1. పవన్ సంతోష్

సమావేశానికి ముందస్తు నమోదు[మార్చు]

  1. Pranayraj Vangari (Talk2Me|Contribs) 17:37, 6 డిసెంబరు 2016 (UTC)

పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

Skype ద్వారా చర్చలో పాల్గొనదలచినవారు


<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>


బహుశా పాల్గొనేవారుపాల్గొనటానికి కుదరనివారు


<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>


స్పందనలు


  1. <పై వరసలో స్పందించండి>

నివేదిక[మార్చు]

చర్చించిన అంశాలు[మార్చు]

పాల్గొన్నవారు[మార్చు]

ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నవారు


Skype ద్వారా హాజరయినవారు

చిత్రమాలిక[మార్చు]