వికీపీడియా:సమావేశం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియనులు తరచూ (లేదా క్రమం తప్పకుండా) అంతర్జాలంలో లేక వివిధ ప్రదేశాలలో ముఖాముఖి కలుస్తుంటారు. తెలుగు వికీపీడియనులు పాల్గొనే అటువంటి సమావేశాల వివరాలకై ఈ పుటని మరియు దీని ఉపపుటలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.


రాబోవు ముఖాముఖి సమావేశాలు[మార్చు]

అంతర్జాలంలో సమావేశం[మార్చు]

జరిగిన సమావేశాలు[మార్చు]

Jan-Mar 2013[మార్చు]

Apr-Jun 2013[మార్చు]

Jul-Sep 2013[మార్చు]

Oct-Dec 2013[మార్చు]

Jan-Mar 2014[మార్చు]

Apr-Jun 2014[మార్చు]

Jul-Sep 2014[మార్చు]

Oct-Dec 2014[మార్చు]

Jan-Mar 2015[మార్చు]

Apr-Jun 2015[మార్చు]

Jul-Sep 2015[మార్చు]

Oct-Dec 2015[మార్చు]

Jul 2018[మార్చు]

2019[మార్చు]

వెబ్ ఛాట్[మార్చు]