వికీపీడియా:సమావేశం/హైదరాబాదు/ సెప్టెంబరు 25, 2016 సమావేశం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీపీడియా నెలవారీ ముఖాముఖీ సమావేశం. సమావేశానంతరం/ముందు మినీ వికీపీడియా వర్కుషాపు ఉంటుంది.

గోల్డెన్ త్రెషోల్డ్, వేదిక గల భవన సముదాయంలో గల సరోజిని నాయుడు గారి అప్పటి నివాసం

వివరాలు[మార్చు]


చర్చించాల్సిన అంశాలు[మార్చు]

  • గత నెలల్లో తెలుగు వికీపీడియాలో జరిగిన అభివృద్ధి
  • ఇంకా ఏమయినా విషయాలు దీని పైన చేర్చగలరు

సమావేశం నిర్వాహకులు[మార్చు]

  1. రాజశేఖర్

నిర్వహణ సహకారం[మార్చు]

  1. పవన్ సంతోష్

సమావేశానికి ముందస్తు నమోదు[మార్చు]

  1. Pranayraj Vangari (Talk2Me|Contribs) 15:15, 21 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)సంఖ్యా జాబితా అంశం

పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

Skype ద్వారా చర్చలో పాల్గొనదలచినవారు


<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>


బహుశా పాల్గొనేవారుపాల్గొనటానికి కుదరనివారు


<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>


స్పందనలు


  1. <పై వరసలో స్పందించండి>

నివేదిక[మార్చు]

భారీ వరదల కారణంగా కార్యక్రమాన్ని రద్దుచేశారు.

చర్చించిన అంశాలు[మార్చు]

పాల్గొన్నవారు[మార్చు]

ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నవారు


Skype ద్వారా హాజరయినవారు

చిత్రమాలిక[మార్చు]